Fælles faciliteter:

  • Vaskeriet ligger centralt midt i centret. Se her »
  • Der findes også en sal til brug for sport, mødevirksomhed, teater mv.


Andre indkøbsmuligheder:

  • Udenfor centerområdet findes en
    ​Q8-tankstation på Vestbuen - Se her »

Se Facebook side: